Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Έντυπο "Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων" [22/9/2017]


Στο συγκεκριμένο οδηγό θα βρείτε συνολικά όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες και τα συνεργατικά σχήματα. Στα σχήματα των χρηματοδοτήσεων συγκαταλέγονται οι επιχορηγήσεις, ο δανεισμός, η επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις, φοροαπαλαγές κλπ.  Στα χρηματοδοτικά εργαλεία περιλαμβάνονται τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και η απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε.Συνημμένα Αρχεία
Δείτε εδώ το πολυσέλιδο έντυπο "Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων"
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19